Neden İzowin ?

         

misyon-vizyon

        İzowin, Sprey Poliüretan Köpük; çok düşük ısı iletimi değeri sayesinde dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesidir.
 Sıvı haldeki sprey poliüretan köpük malzemesi, yüksek basınçlı mobil sprey köpük makinesi vasıtasıyla uygulama yüzeyine püskürtülür. Uygulandığı alanda birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar şişerek poliüretan köpük halini alan Poliüretan köpüğün kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı alışverişi tamamen yok edilir.

         Sprey Poliüretan Köpük ile gerçekleştirilen ısı yalıtımı uygulamaları geleneksel yalıtım uygulamalarına göre daha hızlıdır. Uygulama yerinde uygulama şeklinde olup mobil izolasyon aracı vasıtası ile gerçekleştirilir. Mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan özel donanımlı makine ve 2 bileşenli sıvı poliüretan malzemenin, ısıtıcılı hortum yardımıyla uygulama alanına taşınarak, yüksek basınç altında özel sprey tabancası ile uygulama yüzeylerine püskürtme olarak uygulanması şeklindedir. Püskürtme Poliüretan Köpük uygulamalarında ideal bir uygulama 3 yada 4 kat yapılır. Her kat için Sprey Poliüretan Köpük kalınlığı yaklaşık 1 cm olacak şekilde ayarlanır. Püskürtme Poliüretan Köpük’ün; ilk uygulanan astar katı, yüzeyi ince bir tabaka halinde kapatır. Bu katın dokunmayla tamamen kuruduğu anlaşıldığı zaman uygulama istenilen kalınlığa ulaşana kadar kat kat devam eder.

• Çok düşük ısı iletim katsayısı

• Mobil uygulama

• Kolay uygulama

• İstenen kalınlıkta uygulama

• Kesintisiz kaplama

• Hızlı kürleşme- çabuk uygulama (Günde 500-1.500 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapılmasına olanak sağlar)

• Çok yüksek genleşme katsayısı

• Sprey Köpük tek malzeme ve tek uygulama ile (formül ve projeye bağlı olarak) 3-4 yalıtım malzemesinin (ısı yalıtımı ürünleri, hava bariyerleri, buhar geciktiricileri, sızdırmazlık ürünleri) yerini alabilir.

• Ekonomik ve çevre dostu :Geleneksel yalıtım uygulamalarına kıyasla malzemenin uygulama alanına nakliyesi ve depolanmasından, işçilik maliyetlerinden, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar. Sprey Poliüretan Köpük çevre dostudur; elektrik enerjisi, doğalgaz enerjisi ve fosil yakıt tüketimini azaltarak enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardımcı olur.

• Sprey Poliüretan Köpük diğer yalıtım malzemelerine göre daha dayanıklı olduğu için uzun süreli performans sağlar.

• Çok güçlü baskı dayanımına sahip olduğu için yaya trafiğine açık teras ve garaj uygulamalarında benzersizdir. Üzerinde yüründüğünde esneme ve ses yapmaz.

• Nem e duyarsız kapalı hücre yapısı: Poliüretan Köpük, hava ile temas ettiğinde havada bulunan nemi emmez, su buharının kendi bünyesine girmesine izin vermez. Bu nedenle binalarda normal şartlardaki nem değerleri, Poliüretan Köpük malzemesinin ısı iletkenlik değerlerini etkilemez. Aynı şekilde eğer Sprey Poliüretan Köpük malzemesinde özel bir yapısal bozulma yok ise, poliüretan köpük malzemenin hücresel yapısı su buharından etkilenmez ve ısı iletkenliği azalması göstermez. Bu sayede, Sprey Poliüretan Köpük ile gerçekleştirilen yalıtım uygulamaları uzun yıllar boyunca doğal şartlardan etkilenmeyen özellikleri ile her geçen gün daha çok tercih edilmektedir.

• Çok yönlü uygulama.

• Daha az kalınlık ile yüksek yalıtım.

 Daha fazla bilgi için lütfen İZOWİN TEKNİK bölümümüze danışınız.